Històric

 La moda en el cinema, teatre i l’opera estan fortament vinculats al vestuari històric. Teixits i textures que poden recrear qualsevol moment de la Història de la Moda.